Medisinske artikler om bemcentinib og AXL

Bemencentinib er en selektiv AXL-hemmer fra BerGenBio, et norsk biotek-selskap på Oslo børs. Medisinen testes i flere kliniske fase 2-studier, og har blant annet vist lovende effekt mot mange kreftformer og virus.

Dette er ment å være en ressursside som samler lenker til eksterne medisinske artikler og informasjon om bemcentinib, også kalt BGB324 og R428, samt relevante artikler om AXL, sortert etter dato med nyeste først. For en liste over presentasjoner og studier utført av BerGenBio, se listen på deres egen hjemmeside under avsnittet «Scientific Presentations».

Jeg har også laget en egen ressursside kun for bemcentinib mot covid-19, den finner du her: Bemcentinib fra BerGenBio mot covid-19.